Thông tin

Giải Tennis Đại học ngân hàng TP HCM mở rộng lần thứ 12

Đến hẹn lại lên, như thường lệ hàng năm, ngày 15-11-2014 CDK lại đồng hành cùng các ngân hàng tham gia “Giải Tennis Đại học Ngân hàng TP.HCM mở rộng”
Đây là một sân chơi bổ ích cho việc rèn luyện sức khỏe và giao lưu giữa ban lãnh đạo, giáo viên, học sinh nhà trường cùng các doanh nghiệp.