Thông tin

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

" Thượng đế không thể tạo ra Thiên thần ở khắp nơi, nên Ngài đã tạo ra người Phụ nữ"