Thông tin

Cao Duy Khải rút vốn khỏi công ty dược phẩm Sức Khỏe Vàng

Đăng bởi Admin // 01.11.2013

Vào ngày 30/10/2013, sau khi họp và thống nhất, Hội đồng thành viên công ty TNHH TM KT Cao Duy Khải đã quyết định rút vốn khỏi công ty dược phẩm Sức Khỏe Vàng. Quyết định đã được các bên chấp thuận và thực hiện ngay sau đó.