Thông tin

Xuất khẩu bột cá

Đăng bởi Admin // 11.2012

Cao Duy Khải(CDK) vừa hoàn tất phần thương lượng các điều khoản của hợp đồng xuất khẩu bột cá.

Dự kiến CDK sẽ thực hiện việc giao hàng liên tục trong 12 tháng với đối tác nước ngoài.

Việc thực hiện hợp đồng này có ý nghĩa rất lớn đối với CDK trong thời gian tới.