Thương mại, ủy thác

 
  • Cho thuê thiết bị dây chuyền công nghiệp
  • Đầu tư dược phẩm
  • Đầu tư giáo dục
  • Đầu tư dược phẩm
  • Bảo trì
  • Cho thuê nhà kho
  • Nhà thầu vật liệu và thiết bị xây dựng